Historie

Instituut Eggermont 80 jaar (1937-2017)

eggermonthistorieVoor de oorlog startte de vader van Fer Eggermont zijn particulier opleidingsinstituut aan de Vondellaan 16 in Beverwijk tegenover het Rode Kruis Ziekenhuis. De belangrijkste vakken waren toen: Frans, Duits, Engels, Bedrijfscorrespondentie, Toetsenbordvaardigheid, Stenografie en Middenstand. Hiernaast ziet u een foto uit 1950. Deze is genomen tijdens het type-examen in het Statenhuis, op de hoek Vondellaan, Velserweg. In het midden staat Piet Eggermont, leraar Frans aan de Sint Willibrodus Mulo aan de Kees Delfsweg. In al die jaren behaalden duizenden burgers uit de IJmond één of meerdere diploma’s bij Instituut Eggermont. In 1970 nam Fer Eggermont het instituut over.

Het aanbod is meegegroeid met de tijd en afgestemd op de huidige eisen. Automatisering speelt daarbij een belangrijke rol. Alleen wie zichzelf voortdurend vragen stelt, blijft leren. Tegenwoordig is het onderwijs vooral gericht op het stellen van de juiste vraag. Bij Instituut Eggermont wordt geprobeerd de cursist zijn nieuwsgierigheid en creativiteit te prikkelen.